Hoopvol beeld

Frank Kerckhaert

De Onderzoeksraad gaat vanaf 1 juli op in het Huis voor klokkenluiders. Wat hebben wij in de afgelopen jaren geleerd?

Een melding van een vermoede misstand in de organisatie wordt niet altijd als zodanig herkend. Medewerkers uiten hun vermoedens nogal eens op een wat bedekte manier. Je moet dan als leidinggevende een goede antenne hebben om zo’n signaal op te pikken. Wij hebben meerdere malen gezien dat een organisatie de ernst ervan wel begrijpt, maar deze afdoet met een soort ‘flitsonderzoek’. Wanneer de organisatie de melding niet goed in behandeling neemt, kwamen wij in beeld.  Het bleek dan regelmatig dat de aanloopfase naar een eventueel onafhankelijk onderzoek al genoeg was om de zaak alsnog intern op te laten pakken op een manier die ook voor de melder bevredigend was. Maar die vlieger ging niet altijd op en we hebben diverse onderzoeken zelf ter hand genomen. Daarbij hebben wij gemerkt hoe belangrijk het is dat een extern onderzoek volstrekt onafhankelijk, zorgvuldig en transparant is. We hebben ook ervaren dat dit werk niet eenvoudig is en mensen erg diep raakt. Het is daarom essentieel om heel goed naar melders te luisteren. Het melden is een grote en moeilijke stap, maar gelukkig is onze ervaring dat die daadwerkelijk tot verbetering kan leiden.

Het Huis voor klokkenluiders adviseert en ondersteunt mensen die een misstand op het werk willen melden. Binnen de overheid en het bedrijfsleven. Lopende onderzoeken maken we natuurlijk zelf af. Het Huis gaat verder op weg naar een toekomst waarin het binnen werkend Nederland idealiter normaal is om mogelijke misstanden direct te melden en waarin meldingen intern of extern steeds serieus worden opgepakt. Met een hoopvol beeld sluiten wij de periode van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid af.

Frank Kerckhaert, voormalig voorzitter Onderzoeksraad Integriteit Overheid

Nieuws

Mogelijk bent u er al wel van op de hoogte maar op...

Wie kent ze nog: het Rijksbureau voor diamant, de...

Grote dieren in nood, zoals de bultruggen die eens...

Oranje is de meest ondergewaardeerde kleur van het...

‘Waarom hebben organisaties zoals gemeenten...