Vertrouwen in de overheid

Frank Kerckhaert

Het belang van voldoende aandacht voor misstanden bij de overheid is duidelijk. Burgers hebben recht op een effectief en behoorlijk bestuur. Misstanden schaden het vertrouwen in de overheid en ze tasten haar waardigheid en geloofwaardigheid aan.

Het onrechtmatig verstrekken van informatie, het aannemen van vergoedingen of het misbruiken van macht en relaties. De overheid heeft de plicht om vermoede misstanden te onderzoeken en op te lossen. Voor het signaleren ervan is zij afhankelijk van de eigen medewerkers. Daarbij is het van groot belang dat medewerkers dat veilig kunnen doen en serieus worden genomen. Dat is vaak het geval maar niet altijd.

Als een organisatie nalaat een vermoede misstand te onderzoeken of de melder ondervindt last van zijn melding, dan kan de Onderzoeksraad Integriteit Overheid een onderzoek instellen. Dat gebeurt veilig, deskundig, onafhankelijk en onpartijdig.

Daarnaast dragen wij ook bij aan het debat over ‘de integere overheid’  en signaleren wij aandachtsvelden waar integriteitsrisico's kunnen spelen. Wij werken samen met onder andere het Adviespunt Klokkenluiders, Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS), de Nationale ombudsman en de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Heeft u een vraag? Neemt u dan gerust contact met ons op via 070 - 3765 721 of e-mail ons.

We zullen goed naar u luisteren.

Frank Kerckhaert
Voorzitter Onderzoeksraad Integriteit Overheid

Nieuws

Grote dieren in nood, zoals de bultruggen die eens...

Oranje is de meest ondergewaardeerde kleur van het...

Het nieuwe Huis voor klokkenluiders kan deels...

'Organisaties reageren verschillend op de...

‘Als ik lees dat een interne onderzoekscommissie...